Καλώς ήλθατε στο Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου

Στόχος του ερευνητικού δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου» είναι: (α) η προαγωγή του επιστημονικού προβληματισμού γύρω από την έννοια και τις θεωρίες του λόγου (discourse – discours – diskurs) και (β) η συστηματική εξέταση του πολιτικού λόγου και των επιχειρημάτων που αρθρώνουν οι πολιτικοί δρώντες (κόμματα, κινήματα, ΜΜΕ, κ.λπ.) καθώς εμπλέκονται σε σχέσεις αντιπαράθεσης ή συναίνεσης. Η ανάλυση των ιδεολογικών και άλλων συνιστωσών οι οποίες συγκροτούν τον εγχώριο δημόσιο διάλογο καλύπτει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό και παράλληλα είναι ύψιστης σημασίας στην τρέχουσα συγκυρία της πολύπλευρης κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής κρίσης.

Στις επιδιώξεις του δικτύου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ του σχετικού επιστημονικού δυναμικού εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η ενίσχυση συνεργασιών στο εσωτερικό του. Θα επιχειρηθεί έτσι η κριτική αξιοποίηση υφιστάμενων θεωρητικών σχημάτων και εννοιολογικών κατηγοριών στην εις βάθος μελέτη της ελληνικής περίπτωσης και, ταυτόχρονα, η πρωτογενής θεωρητική συνεισφορά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Εξάλλου, το δίκτυο αποσκοπεί στη διάδοση της προβληματικής περί λόγου σε φοιτητές/ήτριες Τμημάτων από το χώρο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους, αλλά και στο άνοιγμα σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να εμβαθύνει πάνω στη σχετική προβληματική. Επιδιώκει έτσι την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, την διενέργεια διαλέξεων, τη διαμόρφωση πηγών ενημέρωσης για τρέχουσες ερευνητικές ενασχολήσεις ή δημοσιεύσεις των μελών του δικτύου ή σχετικών συνεδρίων και, τέλος, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων που θα παρέχουν δυνατότητες επιστημονικής ενασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Το δίκτυο έχει ήδη εγκαινιάσει την σειρά «Κειμένων Εργασίας» (Working Papers), τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο. Αναπτύσσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συμμετοχή του, με θεματικά πάνελ, στα γενικά συνέδρια της ΕΕΠΕ. Διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2014 διημερίδα με θέμα τους Λόγους της κρίσης. Τέλος, υλοποίησε το 2019 σειρά διαλέξεων που ανέδειξαν την ανάλυση του (πολιτικού) λόγου ως πεδίο συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων και κατέδειξε σειρά θεωρητικών και μεθοδολογικών προκλήσεων.

Καλή πλοήγηση!

Σημείωση-Ευχαριστίες: Η εικονογράφηση της ιστοσελίδας βασίζεται σε έργα του καλλιτέχνη Gustav Klucis, από τη σειρά “Περίπτερα Προπαγάνδας”, σχέδια σε χαρτί, 1922, © MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη, Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε το Μουσείο για την ευγενική παραχώρηση της άδειας χρήσης.