Κύκλος Προβληματισμού

Σειρά διαλέξεων που αναδεικνύουν την ανάλυση του (πολιτικού) λόγου ως πεδίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων και στοχεύουν στην κατάδειξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών προκλήσεων. Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Αιόλου 42-44, 2ος όροφος

Το πρόγραμμα του Κύκλου

Διημερίδα με θέμα “Λόγοι της Κρίσης” 13-14 Ιουνίου 2014

Η πρώτη διημερίδα του Δικτύου Ανάλυσης του Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 13-14 Ιουνίου 2014. Στη Διημερίδα συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η λογο-αναλυτική κοινόητα προσεγγίζει την τρέχουσα οικονομική κρίση και τους επιμέρους λόγους που συναρθρώνονται στο πλαίσιό της. Συγχρόνως, η Διημερίδα επέτρεψε στα μέλη του Δικτύου να συναντηθούν δια ζώσης για να μορφοποιήσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες του.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας

 

Comments are closed.