Διήμερο Συμπόσιο

"Ανταγωνισμοί και «καθεστώτα αλήθειας» στον σύγχρονο πολιτικό λόγο: Μετα-αλήθεια, ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα" Αθήνα. Παρασκευή, 15 Δεκ. Αίθουσα Χατζηδάκη- Τμήμα ΠΕΔΔ Σόλωνος 57, 1ος (κτήριο Μ.Θ.Ε.) Σάββατο, 16 Δεκ. Τμήμα ΠΕΔΔ Θεμιστοκλέους 6

Το τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου