Διημερίδα με θέμα “Λόγοι της Κρίσης” 13-14 Ιουνίου 2014

Η πρώτη διημερίδα του Δικτύου Ανάλυσης του Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 13-14 Ιουνίου 2014. Στη Διημερίδα συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η λογο-αναλυτική κοινόητα προσεγγίζει την τρέχουσα οικονομική κρίση και τους επιμέρους λόγους που συναρθρώνονται στο πλαίσιό της. Συγχρόνως, η Διημερίδα επέτρεψε στα μέλη του Δικτύου να συναντηθούν δια ζώσης για να μορφοποιήσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες του.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας