Νέα και ανακοινώσεις

Ημερίδα με θέμα: Αναλύσεις λόγου: Αναζητώντας συνθέσεις, Βόλος, 31/05/2016

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίες εκκινούν από μια κοινωνική κονστρουξιονιστική οπτική, αλλά δεν έχουν απαραίτητα την ίδια αναλυτική εστίαση, καθώς άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στο μικρο-επίπεδο του κειμένου και άλλες στο μακρο-επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα

 

Αφηγήσεις της οικονομικής κρίσης: μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας

Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου 2015

Η αφήγηση είναι παρούσα σε όλες τις κοινωνίες και βρίσκεται στους μύθους, τα μυθεύματα, τα νέα, τους ψιθύρους, τις ιστορίες, τις τέχνες, τις ειδήσεις, ακόμα και στις συνομιλίες. Έχει ανταλλακτική χρήση, είναι επικοινωνιακό διακύβευμα και κατασκευάζει την πραγματικότητα. Συνήθως η αφήγηση συμπίπτει με το σύστημα των κοινωνικών αναπαραστάσεων του ακροατηρίου (αλλά ακόμα κι όταν υπάρχει διάσταση, τα υποκείμενα προσπαθούν να μειώσουν τη διάσταση αυτή: μ’ αυτόν τον τρόπο στήνονται «στρατηγικές» ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων). Το να αφηγηθεί η πραγματικότητα ως ιστορία (μύθευμα) σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο αφηγηματικό σύστημα, επιτρέπει την ερμηνεία μιας πολύπλοκης πραγματικότητας.

Η ανάλυση κειμένων και αφηγήσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Οι υπάρχουσες αφηγήσεις χρησιμεύουν στο να υπάρχει κατανόηση, επεξήγηση της πραγματικότητας αλλά και δημιουργία «αναγκών». Ακόμα και οι φαντασιώσεις μπορούν να είναι πολύ σημαντικές εφόσον διαπιστώνεται το μεγάλο ποσοστό του μυθεύματος στην αναπαραγωγή (αφήγηση) της πραγματικότητας (ακόμα και της σύγχρονης). Δεν αρκεί βέβαια μόνο να δεχτούμε τη σημασία των «αφηγήσεων» (που αποτελεί πλέον «κοινωνιολογικό αξίωμα»): χρειάζεται και να τις εντοπίσουμε σε σχέση με την πραγματικότητα που «εκφράζουν». Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι «ιστορίες» που αφηγούνται την κρίση που διέπει τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες (την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και ιδιαίτερα την ελληνική κρίση): το πώς οι διάφορες «επεξηγήσεις» (κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές) αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης (ως βασικοί δίαυλοι των σύγχρονων μύθων) αναπαριστούν (αλλά και κατασκευάζουν) την «οικονομική κρίση».

Γι’αυτόν τον σκοπό, Η Διεθνής Εταιρία Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων και η Διεθνής Εταιρία Κοινωνιολογίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, προτείνουν τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου (με επίσημες γλώσσες τα Γαλλικά, τα Ελληνικά και τα Αγγλικά), στη Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου του 2015. Το Συνέδριο αυτό λόγω της θεματικής του αφορά τόσο τις Κοινωνικές Επιστήμες, τα Μέσα Επικοινωνίας και την Πολιτική, όσο και την επικαιρότητα στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Θα υπάρξουν συνεδρίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα αυτών των θεματικών ενοτήτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο, παρακαλούνται να στείλουν περίληψη της πρότασής τους (ως μία σελίδα) μέχρι τις 15/1/2015, στη διεύθυνση: narrativesofcrisis@gmail.com