Ημερίδα με θέμα: Αναλύσεις λόγου: Αναζητώντας συνθέσεις, Βόλος, 31/05/2016

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίες εκκινούν από μια κοινωνική κονστρουξιονιστική οπτική, αλλά δεν έχουν απαραίτητα την ίδια αναλυτική εστίαση, καθώς άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στο μικρο-επίπεδο του κειμένου και άλλες στο μακρο-επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα