Ημερίδα με θέμα: Αναλύσεις λόγου: Αναζητώντας συνθέσεις, Βόλος, 31/05/2016

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίες εκκινούν από μια κοινωνική κονστρουξιονιστική οπτική, αλλά δεν έχουν απαραίτητα την ίδια αναλυτική εστίαση, καθώς άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στο μικρο-επίπεδο του κειμένου και άλλες στο μακρο-επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα

Νέα και ανακοινώσεις

Ημερίδα με θέμα: Αναλύσεις λόγου: Αναζητώντας συνθέσεις, Βόλος, 31/05/2016

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίες εκκινούν από μια κοινωνική κονστρουξιονιστική οπτική, αλλά δεν έχουν απαραίτητα την ίδια αναλυτική εστίαση, καθώς άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στο μικρο-επίπεδο του κειμένου και άλλες στο μακρο-επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα

 

Αφηγήσεις της οικονομικής κρίσης: μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας

Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου 2015

Η αφήγηση είναι παρούσα σε όλες τις κοινωνίες και βρίσκεται στους μύθους, τα μυθεύματα, τα νέα, τους ψιθύρους, τις ιστορίες, τις τέχνες, τις ειδήσεις, ακόμα και στις συνομιλίες. Έχει ανταλλακτική χρήση, είναι επικοινωνιακό διακύβευμα και κατασκευάζει την πραγματικότητα. Συνήθως η αφήγηση συμπίπτει με το σύστημα των κοινωνικών αναπαραστάσεων του ακροατηρίου (αλλά ακόμα κι όταν υπάρχει διάσταση, τα υποκείμενα προσπαθούν να μειώσουν τη διάσταση αυτή: μ’ αυτόν τον τρόπο στήνονται «στρατηγικές» ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων). Το να αφηγηθεί η πραγματικότητα ως ιστορία (μύθευμα) σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο αφηγηματικό σύστημα, επιτρέπει την ερμηνεία μιας πολύπλοκης πραγματικότητας.

Η ανάλυση κειμένων και αφηγήσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Οι υπάρχουσες αφηγήσεις χρησιμεύουν στο να υπάρχει κατανόηση, επεξήγηση της πραγματικότητας αλλά και δημιουργία «αναγκών». Ακόμα και οι φαντασιώσεις μπορούν να είναι πολύ σημαντικές εφόσον διαπιστώνεται το μεγάλο ποσοστό του μυθεύματος στην αναπαραγωγή (αφήγηση) της πραγματικότητας (ακόμα και της σύγχρονης). Δεν αρκεί βέβαια μόνο να δεχτούμε τη σημασία των «αφηγήσεων» (που αποτελεί πλέον «κοινωνιολογικό αξίωμα»): χρειάζεται και να τις εντοπίσουμε σε σχέση με την πραγματικότητα που «εκφράζουν». Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι «ιστορίες» που αφηγούνται την κρίση που διέπει τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες (την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και ιδιαίτερα την ελληνική κρίση): το πώς οι διάφορες «επεξηγήσεις» (κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές) αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης (ως βασικοί δίαυλοι των σύγχρονων μύθων) αναπαριστούν (αλλά και κατασκευάζουν) την «οικονομική κρίση».

Γι’αυτόν τον σκοπό, Η Διεθνής Εταιρία Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων και η Διεθνής Εταιρία Κοινωνιολογίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, προτείνουν τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου (με επίσημες γλώσσες τα Γαλλικά, τα Ελληνικά και τα Αγγλικά), στη Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου του 2015. Το Συνέδριο αυτό λόγω της θεματικής του αφορά τόσο τις Κοινωνικές Επιστήμες, τα Μέσα Επικοινωνίας και την Πολιτική, όσο και την επικαιρότητα στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Θα υπάρξουν συνεδρίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα αυτών των θεματικών ενοτήτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο, παρακαλούνται να στείλουν περίληψη της πρότασής τους (ως μία σελίδα) μέχρι τις 15/1/2015, στη διεύθυνση: narrativesofcrisis@gmail.com

Διημερίδα με θέμα “Λόγοι της Κρίσης” 13-14 Ιουνίου 2014

Η πρώτη διημερίδα του Δικτύου Ανάλυσης του Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 13-14 Ιουνίου 2014. Στη Διημερίδα συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η λογο-αναλυτική κοινόητα προσεγγίζει την τρέχουσα οικονομική κρίση και τους επιμέρους λόγους που συναρθρώνονται στο πλαίσιό της. Συγχρόνως, η Διημερίδα επέτρεψε στα μέλη του Δικτύου να συναντηθούν δια ζώσης για να μορφοποιήσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες του.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας

 

Σχετικά με τα κείμενα εργασίας

Η δημοσίευση σειράς «Κειμένων Εργασίας» (Working Papers), τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο του δικτύου και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), αποτελεί αξονική προτεραιότητα του δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου». Τα κείμενα εργασίας λειτουργούν ως παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο είτε και ως ερεθίσματα για περαιτέρω επιστημονικό προβληματισμό. Βοηθούν δε τους συγγραφείς τους να ελέγξουν «υπό κατασκευή» επιχειρήματα και υποθέσεις εργασίας πριν λάβουν την τυπική μορφή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου «Κειμένων Εργασίας» κατέχει η θεματική που αφορά σε «Λόγους της Κρίσης», σε πολιτικούς λόγους δηλαδή οι οποίοι αρθρώνονται με αναφορά στην τρέχουσα οικονομική -αν και όχι μόνο- κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Τα κείμενα εργασίας που κατατίθενται προς δημοσίευση αξιολογούνται από τουλάχιστον δύο μέλη του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα εργασίας εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν θέσεις του δικτύου ή της ΕΕΠΕ.

Ενθαρρύνονται ιδίως να καταθέσουν την ερευνητική τους δουλειά υποψήφιοι διδάκτορες, νέοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες. Τα κείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Γιάννη Σταυρακάκη: yanstavr@yahoo.co.uk

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της Ομάδας εργασίας Ανάλυσης Λόγου της ΕΕΠΑ

Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό και κείμενα εργασίας των μελών της ομάδς και καθώς και νέα, επιστημονικά άρθα και ανακοινώσεις που αφορούν στις δράσεις και τα μέλη της ομάδας.