Διήμερο Συμπόσιο

"Ανταγωνισμοί και «καθεστώτα αλήθειας» στον σύγχρονο πολιτικό λόγο: Μετα-αλήθεια, ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα" Αθήνα. Παρασκευή, 15 Δεκ. Αίθουσα Χατζηδάκη- Τμήμα ΠΕΔΔ Σόλωνος 57, 1ος (κτήριο Μ.Θ.Ε.) Σάββατο, 16 Δεκ. Τμήμα ΠΕΔΔ Θεμιστοκλέους 6

Το τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου

Εκδηλώσεις

>Διημερίδα με θέμα “Λόγοι της Κρίσης”

Η πρώτη διημερίδα του Δικτύου Ανάλυσης του Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 13-14 Ιουνίου 2014. Στη Διημερίδα συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η λογο-αναλυτική κοινότητα προσεγγίζει την τρέχουσα οικονομική κρίση και τους επιμέρους λόγους που συναρθρώνονται στο πλαίσιό της. Συγχρόνως, η Διημερίδα επέτρεψε στα μέλη του Δικτύου να συναντηθούν δια ζώσης για να μορφοποιήσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες του.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας

Φωτογραφίες από τη Διημερίδα

>Συμμετοχή του Δικτύου στο Ι΄ τακτικό συνέδριο της ΕΕΠΕ

Το Δίκτυο Ανάλυσης του Πολιτικού Λόγου (ΔΙΑΠΟΛΟ) συμμετείχε με δύο θεματικά πάνελ στο Ι Συνέδριο της ΕΕΠΕ (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18-20 Δεκεμβρίου 2014), με τίτλο: «Μεταπολιτευτικά πλαίσια & αφηγήσεις της κρίσης: Λόγοι, ταυτότητες, πρακτικές». Η επιλογή των εισηγήσεων έγινε μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου. Σκοπός των πάνελ ήταν η αποτύπωση και κριτική προσέγγιση σημαντικών πτυχών της ρηματικής πλαισίωσης του μεταπολιτευτικού σκηνικού, αλλά και η ανίχνευση των τομών και μετασχηματισμών που επιφέρει η κρίση στο επίπεδο του πολιτικού λόγου, της συγκρότησης ταυτοτήτων και της νοηματοδότησης των πολιτικών πρακτικών.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Η συμμετοχή του Δικτύου