Κύκλος Προβληματισμού

Σειρά διαλέξεων που αναδεικνύουν την ανάλυση του (πολιτικού) λόγου ως πεδίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων και στοχεύουν στην κατάδειξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών προκλήσεων. Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Αιόλου 42-44, 2ος όροφος

Το πρόγραμμα του Κύκλου

Ερευνητικές Πηγές

Α. Βιβλιογραφικές Πηγές στην Ελληνική Γλώσσα

 • Althusser, L., «Φρόυντ και Λακάν» και «Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους», Θέσεις, Αθήνα: Θεμέλιο, 1990.
 • Αριστοτέλης, Ρητορική, 2 τόμοι, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2002.
 • Austin, J., Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις, Αθήνα: Εστία, 2003.
 • Barthes, R., Μυθολογίες, Αθήνα: Ράππας, 1979.
 • Barthes, R., S/Z, Αθήνα: νήσος, 2007.
 • Berger, P. & Luckman, Th., Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Αθήνα: νήσος, 2003.
 • Bourdieu, P., Γλώσσα και συμβολική εξουσία, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2008.
 • Βαμβακάς B, Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πολιτικότητα και Θέαμα., Αθήνα: Σαββάλας, 2006.
 • Δεμερτζής, Ν. & Λίποβατς, Θ., Δοκίμιο για την ιδεολογία, Αθήνα: Οδυσσέας, 1994.
 • Δεμερτζής, Ν., Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα: Παπαζήσης, 2002.
 • Δοξιάδης, Κ., Υποκειμενικότητα και εξουσία: Για τη θεωρία της ιδεολογίας, Αθήνα: Πλέθρον, 1992.
 • Δοξιάδης, Κ., Εθνικισμός, ιδεολογία, μέσα μαζικής επικοινωνίας, Αθήνα: Πλέθρον, 1995.
 • Δοξιάδης, Κ., Ανάλυση λόγου: Κοινωνικο-φιλοσοφική θεμελίωση, Αθήνα: Πλέθρον, 2008.
 • Edelman, M., Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος, Αθήνα: Παπαζήσης, 1999.
 • Evans, D., Εισαγωγικό λεξικό της λακανικής ψυχανάλυσης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.
 • Foucault, M., Η τάξη του λόγου, Αθήνα: Ηριδανός.
 • Foucault, M., Η αρχαιολογία της γνώσης, Αθήνα: Εξάντας, 1987.
 • Foucault, M., Οι λέξεις και τα πράγματα, Αθήνα: Γνώση, 1993.
 • Foucault, M., Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τομ. Ι,Η βούληση για γνώση, Αθήνα: Πλέθρον, 2011.
 • Howarth, D., Για την έννοια του λόγου, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008.
 • Jorgensen, M. & Philips, L., Ανάλυση λόγου: Θεωρία και μέθοδος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009.
 • Lacquer, Th., Κατασκευάζοντας το φύλο, Αθήνα: Πολύτροπον, 2004.
 • Laclau, E., Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία: καπιταλισμός, λαϊκισμός, φασισμός, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα, 1983.
 • Laclau, E., Για την επανάσταση της εποχής μας, Αθήνα: νήσος, 1997.
 • Λίποβατς, Θ., Ζητήματα πολιτικής ψυχολογίας, Αθήνα: Εξάντας, 1991.
 • Lyons, J., Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.
 • Μποζατζής, Ν. & Δραγώνα, Θ. (επιμ.) Κοινωνική ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2011.
 • Mouffe, Ch., Το δημοκρατικό παράδοξο, Αθήνα: Πόλις, 2004.
 • Πεχτελίδης, Γ. (επιμ.) Κυριαρχία και αντίσταση: Μεταδομιστικές αναλύσεις της εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκκρεμές, 2011.
 • Πεχτελίδης, Γ. & Κοσμά, Υ., Άγ(ρ)ια παιδιά: Οριοθετήσεις της παιδικής ηλικίας στο λόγο, Αθήνα: Επίκεντρο, 2012.
 • Πλειός, Γ., Ο λόγος της εικόνας: Ιδεολογία και πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, 2001.
 • Potter, J. & Wetherell, M., Λόγος και κοινωνική ψυχολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.
 • Saussure, F., Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, Αθήνα: Παπαζήσης, 1979.
 • Σεβαστάκης, Ν. & Σταυρακάκης, Γ., Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση, Αθήνα: Νεφέλη, 2012.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Σημειώσεις για την Πράσινη Ιδεολογία Ι: Το Ζήτημα της Εμφάνισης», Οικοτοπία, αρ. 6, 1997, και «Σημειώσεις για την Πράσινη Ιδεολογία ΙΙ: Το Ζήτημα της Δομής», Οικοτοπία, αρ. 7, 1998.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Φύση και επιστημονικός λόγος στις νεωτερικές κοινωνίες: Το επιχείρημα της κατασκευής», στο Γεωργιάδου, Β., Λουλούδης, Λ. & Σταυρακάκης, Γ., Φύση, κοινωνία, επιστήμη στην εποχή των «τρελών αγελάδων»: Διακινδύνευση και αβεβαιότητα, Αθήνα: Νεφέλη, 1999, σελ. 127-179.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Αντινομίες του φορμαλισμού: Η κατά Laclau θεώρηση του λαϊκισμού και ο ελληνικός θρησκευτικός λαϊκισμός», Επιστήμη και κοινωνία, αρ. 12, 2004, σελ. 149-172.
 • Σταυρακάκης, Γ., Ο Λακάν και το πολιτικό, Αθήνα: Ψυχογιός, 2008.
 • Σταυρακάκης, Γ., Η λακανική αριστερά, Αθήνα: Σαββάλας, 2012.
 • Zizek, S., «Πέρα από την ανάλυση του λόγου» στο Laclau, E., Για την επανάσταση της εποχής μας, Αθήνα: νήσος, 1997.
 • Zizek, S., Μίλησε κανείς για ολοκληρωτισμό;, Αθήνα: Scripta, 2002.
 • Zizek, S., Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού!, Αθήνα: Sctripta, 2003.
 • Zizek, S., Το υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, Αθήνα: Scripta, 2006.


Β. Σχετική Διδασκαλία σε ΑΕΙ

 1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

 2. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

3.  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

4. Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

5. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

6. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο