Σχετικά με τα κείμενα εργασίας

Η δημοσίευση σειράς «Κειμένων Εργασίας» (Working Papers), τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο του δικτύου και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), αποτελεί αξονική προτεραιότητα του δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου». Τα κείμενα εργασίας λειτουργούν ως παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο είτε και ως ερεθίσματα για περαιτέρω επιστημονικό προβληματισμό. Βοηθούν δε τους συγγραφείς τους να ελέγξουν «υπό κατασκευή» επιχειρήματα και υποθέσεις εργασίας πριν λάβουν την τυπική μορφή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου «Κειμένων Εργασίας» κατέχει η θεματική που αφορά σε «Λόγους της Κρίσης», σε πολιτικούς λόγους δηλαδή οι οποίοι αρθρώνονται με αναφορά στην τρέχουσα οικονομική -αν και όχι μόνο- κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Τα κείμενα εργασίας που κατατίθενται προς δημοσίευση αξιολογούνται από τουλάχιστον δύο μέλη του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα εργασίας εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν θέσεις του δικτύου ή της ΕΕΠΕ.

Ενθαρρύνονται ιδίως να καταθέσουν την ερευνητική τους δουλειά υποψήφιοι διδάκτορες, νέοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες. Τα κείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Γιάννη Σταυρακάκη: yanstavr@yahoo.co.uk